مجموعه ای از فعالیت های داوطلبانه که افراد ، نهاد ها ، شرکت ها ، سازمان ها ، انجمن ها ، موسسات و.... با انگیزه خیرخواهانه و انجام مسئولیت اجتماعی درجهت منفعت اجتماعی و اهداف سازمان بهزیستی انجام می دهند.

مجموعه ای از فعالیت های داوطلبانه که افراد ، نهاد  شرکت ها ، سازمان ها ، انجمن ها ، موسسات و.... با انگیزه خیرخواهانه و انجام مسئولیت اجتماعی درجهت منفعت اجتماعی و اهداف سازمان بهزیستی انجام می دهند ( مشارکت نقدی ، مشارکت غیر نقدی ، مشارکت خدماتی ، مشارکت در ساخت ، مرکز خیر ساز ، همیاری در جلب مشارکت ها ، مشارکت از طریق بهره برداری و.....)
2-هدف
هدف کلی : تدوین ضوابط جلب مشارکت ها و تبیین مصادیق مصرف آن جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان 
    اهداف اختصاصی :
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در جلب ، مصرف و نظارت بر مشارکت ها
تدوین ضوابط جلب مشارکت ها توسط حوزه مشارکت های مردمی بهزیستی
تبیین مصادیق و هدفمند نمودن مشارکت ها
کمک به گسترش فرهنگ مشارکت ، خیر جمعی و مسئولیت اجتماعی
3-مسئولیت
کلیه حوزه ها و معاونت های تخصصی سازمان ، ادارات بهزیستی استان ها و شهرستان ها و موسسات خیریه 
4-تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی 
کلیه حوزه ها در سازمان بهزیستی می توانند جلب مشارکت داشته باشند و مکلفند گزارش ماهانه را به دفتر مشارکت های مردمی ارائه نمایند و حوزه مشارکت های مردمی در سطح شهرستان ، استان و ستاد موظفند گزارش های دریافتی را در سامانه مشارکت ها ثبت نمایند .
کلیه وجوه نقدی که تحت عنوان کمک های مردمی ، مسئولیت اجتماعی افراد ، شرکت ها و سازمان ها و ... توسط حوزه مشارکتهای مردمی یا حوزه های دیگر سازمان جمع آوری شده باید به حساب متمرکز مشارکت های مردمی سازمان واریز گردد و در هر استان باید به حساب متمرکز مشارکت های مردمی همان استان واریز گردد.
کلیه واحد های بهزیستی موظفند اقلام خوراکی و فاسد شدنی را طبق مقررات و در اسرع وقت توزیع نمایند.
5-هزینه ها وپرداخت ها
ادارات کل بهزیستی استان ها موظفند بر اساس اسناد مالی بلافاصله پس از اطلاع از مانده حساب مشارکت نقدی شهرستان ها ( عام و خاص ) وجوه مربوطه را جهت مصارف ، عیناً در اختیار بهزیستی شهرستان ها قرار دهند.
مصرف از محل مشارکت ها ی مردمی خاص بر اساس نیت خیرین و مشارکت های مردمی عام بر اساس تصمیم شورای مشارکت های مردمی مرکزی ، استانی و شهرستانی و ستاد می باشد.
در صورت تفویض اختیار مصارف از سوی شورای مشارکت های مردمی مرکزی و استان حسب مورد به ریاست سازمان یا مدیران کل استانی ، هزینه کرد از محل مشارکت های مردمی با دستور این افراد حقوقی و تایید حوزه مشارکت های مردمی انجام خواهد شد.
6-دوره عملکرد
سالانه
7-خاتمه توافقنامه 
مادام

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک