درراستای اجرایی شدن جزء«2»بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور وهمچنین ماده 19 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ؛ دستگاههای خدمات رسان آب ،برق وگاز استان موظب می باشند باارائه معرفی نامه از سوی اداره بهزیستی نسبت به صدور معافیت های انشعابات فوق الذکراقدام نمایند.

درراستای اجرایی شدن جزء«2»بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور وهمچنین ماده 19 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ؛ دستگاههای خدمات رسان آب ،برق وگاز استان موظب می باشند باارائه معرفی نامه از سوی اداره بهزیستی نسبت به صدور معافیت های انشعابات فوق الذکراقدام نمایند.  
2-هدف
1-کاهش هزینه های ساخت مسکن توانخواهان 
2-حمایت از حقوق معلولین ونیازمندان تحت پوشش سازمان 
3-مسئولیت
کلیه حوزه ها و معاونت های تخصصی سازمان ، ادارات بهزیستی استان ها و شهرستان ها 
4-تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی 
اداره کل بهزیستی استان موظب می باشد در قبال درخواست تونخواه واجدالشرایط نسبت به صدور معافیت های انشعاب  آب،برق وگاز برای یکبار ؛اقدام نماید
5-هزینه ها وپرداخت ها 
ارائه این نوع خدمت از سوی اداره کل بهزیستی استان برای جامع هدف تحت پوشش  کاملا رایگان می باشد 
6-دوره عملکرد 
دوره عملکرد این فعالیت یکساله می باشد 
7-خاتمه توافقنامه 
خاتمه این فعالیت تا پایان قانون برنامه ششم توسعه کشور اعتبار دارد 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک