دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه و ارتقائ سطح سلامت روان افراد جامعه فعالیت مینماید و از آنجاییکه یکی از رسالتهای اصلی دفتر مشاوره ارتقا بهداشت روان و پیشگیری است لذا طرح انواع مداخلات زود هنگام دوران کودکی را در اولویت برنامه های خود دارد.

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه و ارتقائ سطح سلامت روان افراد جامعه فعالیت مینماید  و از آنجاییکه یکی از رسالتهای اصلی دفتر مشاوره ارتقا بهداشت روان و پیشگیری است لذا طرح انواع مداخلات زود هنگام دوران کودکی را در اولویت برنامه های خود دارد . که از جمله این اقدامات برنامه غربالگری اضطراب کودکان 5تا 6 ساله می باشد . 
هدف :
هدف غایی و نهایی ، ارتقای سطح سلامت روان با انجام غربالگری و تشخیص زودهنگام اختلالات و کاهش بار بیماریها و پیشگیری از معضلات و آسیبهای احتمالی در آینده می باشد .
مسئولیت :
    ارائه خدمات مشاروه آگاهسازی ، مداخلات پیشگیرانه درمانی و مداخلاتی به کودکان 5 تا 6 ساله و ارجاع کودکان مشکوک به روانشناس و روانپزشک مبتنی بر نیاز و در حد مقدورات و ظرفیت های موجود( اعتبارات ابلاغی )
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : نظارت و پیگیری اجرای طرح از سوی دستگاه- مراجع بهنگام کودکان مشکوک
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
ارائه مدارک شناسایی برای متقاضیان  واجد شرایط استفاده  از یارانه مشاوره برای کودکان مشکوک ارجاع شده به مراکز مشاوره
مدت زمان انجام خدمت : نیمه دوم سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : یک جلسه جهت تکمیل تست غربالگری توسط والدین کودکان 
هزینه ها وپرداخت ها : 
تعرفه ارائه خدمات غربالگری اضطراب مبلغ 000/30 ریال می باشد که از والدین کودکان مورد غربال دریافت می شود . شایان ذکر کلیه مراکز مجری طرح غربالگری اضطراب پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی دریافت نموده وتحت نظارت این سازمان می باشند .    
دوره عملکرد :
اعتبار پروانه فعالیت مراکز سلامت روان مجری طرح غربالگری 3 ساله بوده وتفاهم نامه پرداخت یارانه مراکز ارائه دهنده خدمت به کودکان مشکوک ارجاع شده طرح غرالگری اضطراب یک ساله می باشد . 
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک