آذربایجان شرقی | رونمایی ازسامانه الکترونیکی حضور و غیاب کارکنان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ، به مناسبت هفته بهزیستی با حضورمدیر کل بهزیستی استان از سامانه حضور و غیاب کارکنان رونمایی شد.

آقای ارشد زاده در این مراسم که با حضور اعضای شورای معاونین برگزار شد؛با اشاره به ثبت مرخصی های روزانه ،حضور و غیاب و پاسهای شخصی و اداری کارکنان در این سامانه ، صرفه جویی در مصرف کاغذ را از پیامدهای مثبت این امر عنوان کرد.

مدیر کل بهزیستی استان همچنین این فعالیت را در راستای دولت الکترونیک ،مدیریت سبز و شفاف سازی مد نظر این اداره کل دانسته و تکریم ارباب رجوع و افزایش سطح رضایتمندی مراجعین را از نتایج فعالیت این سامانه دانست.

کد خبر 1308

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک