مازندران | استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن های صنفی در بازرسی از مراکز غیردولتی

مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره به پیشتازی بهزیستی در بحث واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی گفت : این امر ضرورت بازرسی را دوچندان می‌کند و با توجه به کثرت مراکز در امر بازرسی می‌طلبد تا از ظرفیت نهادهای مردمی، تشکل ها و انجمن های صنفی استفاده شود.

نشست توجیهی علمی کاربردی دفاتر عملکرد بهزیستی سراسر کشور با حضور دکتر نظم ده سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، دکتر نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، دکتر خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دکتر رفیعی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر اقطار دبیر علمی همایش و دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران در مجتمع شهید بهشتی خزراباد ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران دکتر آرام ضمن خیرمقدم و ابراز خرسندی از میزبانی مازندران با اشاره به عنوان این جلسه گفت : نظارت اثربخش حلقه مفقوده در بحث بازرسی است که درصورت اثربخشی قطعا رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکید ریاست سازمان بهزیستی بر شفافیت عملکرد افزود : نظارت راهبردی و کنترل در هر سیستمی علاوه بر برقراری نظم و اثربخشی فعالیت ها، شفافیت را نیز در پی خواهد داشت.

مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه گاها در گذشته نظارت ها بر اساس قضاوت های شخصی صورت می‌گرفت، با تاکید بر بازنگری روش ها و فرایند ها، اذعان داشت : نگرش های نوین در راستای رشد و تعالی سازمان و نه بر اساس مچ گیری های فردی صورت گرفته است.

دکتر آرام با بیان اینکه ضروریست تا انتظاراتی که از نظارت‌ شونده می‌رود از قبل ارائه شود تصریح کرد : تمامی معیارها و شاخص ها باید قابل انعطاف در جهت اهداف سازمان، با شاخص های علمی و ملموس باشد.

وی نتیجه مند و قابل بررسی بود  نظارت ها را حائز اهمیت عنوان کرد و افزود : بررسی نتایج بدست آمده باید منجر به حل مسئله و ارائه راهکار مناسب با توجه به بستر های موجود شود.

مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره به پیشتازی بهزیستی در بحث واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی گفت : این امر ضرورت بازرسی را دوچندان می‌کند و با توجه به کثرت مراکز در امر بازرسی می‌طلبد تا از ظرفیت نهادهای مردمی، تشکل ها و انجمن های صنفی استفاده شود.

کد خبر 1253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک