سازمان بهزیستی کشـور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فعالیتهای حفاظت فیزیکی ازبخش غیر دولتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

سازمان بهزیستی کشـور در نظر دارد مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید خدمات فعالیتهای حفاظت فیزیکی ازبخش غیر دولتی  را از  طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت موجود می باشد .

نام و نشانی مناقصه گر : سازمان بهزیستی کشور به آدرس ضلع شمالی پارک شهر سازمان بهزیستی کشور.

نوع و کیفیت خدمات  : خرید خدمات فعالیتهای حفاظت فیزیکی از بخش غیر دولتی به صورت حجمی.

محل برگزاری مناقصه : ضلع شمالی پارک شهر سازمان بهزیستی کشور طبقه چهارم دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع.

زمان برگزاری مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

**اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار سازمان بهزیستی  جهت کسب اطلاعات بیشتر:۶۶۷۶۰۸۲۷  (امور قراردادها) و ۶۶۷۲۸۴۴۰

***اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  :   ۴۱۹۳۴-۰۲۱

****دفتر ثبت نام :  ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

کد خبر 10054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =