اخبار ستادی
1397/10/15 شنبه
شجیعی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور شد
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «احمدرضا شجیعی» را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، «وحید قبادی دانا» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «احمدرضا شجیعی» را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدرضا شجیعی

نظر به مراتب تعهد، دانش و پیشینه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور» منصوب می شوید.

با عنایت به تغییرات پرشتاب و بنیادین جوامع امروزی، طراحی و تدوین استراتژیهای توسعه سازمانی با نگرشی جامع و راهبردی، مبتنی بر برنامه های تحول، بهبود فرایندها و افزایش اثربخشی و توجه ویژه به کارکنان کارآمد و دانش محور بعنوان منابع کلیدی سازمان در راستای تقویت جایگاه سازمان، ارتقاء بهره وری و  تحقق اهداف پیش رو، بمنظور مدیریت صحیح گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، ضرورتی اجتناب پذیر خواهد بود. در چنین فضایی سازمانهای حمایتی و خدمت دهنده، مسئولیتی خطیر و مضاعف برعهده دارند. لذا انتظار دارم ضمن بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیتهای کارشناسی موجود، ترسیم راهبردهای عملی و علمی، موجبات راهبری هر چه مؤثرتر مأموریتها و اهداف سازمان را مبتنی بر اولویتهای ذیل فراهم نمائید.

  1. بهره گیری از نظام کارآمد و روشهای نوین و علمی مدیریت منابع، و ترسیم شفاف راههای افزایش اثربخشی و شکوفایی منابع انسانی و توسعه حس مشارکت در برنامه ها
  2. پایش و نظارت مستمر بر عقد قراردادها، مناقصه ها، مزایده ها، و پیگیری تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های حقوقی سازمان
  3. نظارت بر اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به پیش بینی، تخصیص و امور بودجه عملیاتی، و ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی، هزینه ای و ... با توجه به طرحها و برنامه های مصوب سازمان
  4. فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان، ایجاد رضایتمندی و انعطاف پذیری نسبت به سازو کارهای تغییر و نیل به چشم‏انداز مشترک
  5. تدوین خط مشی مناسب و اجرایی و ابلاغ فرایندهای شفاف اداری جهت توسعه متوازن و استقرار نظام هماهنگ و ایجاد فرصتهای برابر شغلی و نهادینه سازی مبانی مدیریت و کارآمدسازی روشهای موثر در فرایند هدایت شغلی، اصلاح ساختار، جذب، نگهداشت و مشارکت سرمایه انسانی
  6. نیازسنجی و نظارت بر حسن اجرای جریان توزیع نیروی انسانی براساس شاخصها و ضوابط مصوب با رویکرد افزایش دلبستگی و تعلق خاطر سازمانی کارکنان و تقویت حس اعتماد ایشان
  7. بازبینی و بررسی تطبیقی سیستم های ترفیع، ارتقاء و تشخیص نارسایی ها جهت انگیزش، جبران خدمت و حقوق و مزایای کارکنان
  8. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و هزینه ها و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصیصی براساس قوانین و مقررات
  9. توسعه دانش، بهبود سطح مهارت شغلی و حرفه ای منابع انسانی از طریق بهره گیری از ظرفیتها و فرصتهای آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی از طریق بکارگیری فن آوری های نوین و سازوکارهای مبتنی بر اصول مدیریت دانش
  10. نظارت بر ارائه صحیح خدمات پشتیبانی سخت افزاری و طراحی بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف ستادی

امید است با استعانت از ایزدمنان و در سایه‌سار عنایات حضرت بقیه‌ا...الاعظم(ارواحناله‌الفدا) و تحت زعامت عالمانه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، در راستای سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید و خدمت به ملت شریف ایران موفق و مؤید باشید.

دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان


 

تمامی حقوق برای شرکت سیگما محفوظ می باشد .

http://behzisti.ir