نشست هم اندیشی بازخورد تسهیلگران و مدیران پایگاههای سلامت اجتماعی در طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایریان ( مانا) با حضور معاون توسعه پیشگیری در محل مرکز آموزشهای تخصصی بهزیستی استان برگزار شد .

در این نشست طاهره رزاقپور معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان با اشاره به برخی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در زمینه طرح مانا اظهار داشت : ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی نوجوانان در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻫﻤﻴﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ اجتماعی نوجوانان در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله اهداف اساسی در طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران است .

معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان به تعداد تسهیلگران یاریگر در طرح مذکور اشاره کرد و گفت : این طرح در 27 پایگاه در قالب 54 گروه در استان و با همکاری 54 نفر از تسهیلگران که شامل 27 تسهیلگر خانم و 27 تسهیلگر آقا در حال اجراست .

رزاقپور در رابطه با برگزاری نشست هم اندیشی و بازخورد اجرای مشارکت اجتماعی در بین نوجوانان هم تصریح کرد : بررسی مشکلات و نقاط قوت و ضعف و نحوه اجرای طرح و پیشنهادات در مورد محتوا و روند اجرای طرح از جمله انتظارات این نشست می باشد .

وی درادامه افزود : شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و احیاناً تهدید های فرا روی طرح مانا می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای سازمان موثر واقع شود .

او اظهار امیدواری کرد : با استخراج عوامل های بازدارنده و نیز شتاب دهنده ، امیدواریم در سالهای آتی شاهد بهبود کیفیت طرح در سطح کشور باشیم و این اهتمام در سایه تلاشهای خوب همکاران حوزه پیشگیری انتظاری دور از ذهن نخواهد بود .

لازم به ذکر است : در این نشست پس از بحث و گفتگوهای کارشناسی حول محور طرح فوق پیشنهادات بدست آمده به ستاد بهزیستی کشور ارجاع داده شد .

همچنین دراین نشست بازخورد اقدامات انجام یافته طی خدود 10 جلسه برگزارشده با حضور نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بررسی و پاسخگویی به مشکلات آموزشی تسهیلگران در محلات ، بررسی نقاط قوت وضعف و فرصتها و تهدیه های محتوای طرح و فراینداجرایی آن ، نظر خواهی در خصوص تشکیل گروه همیار نوجوانان از جمله مباحث اصلی این نشست بود .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

دسترسی سریع به سامانه ها