گزارش تصویری| امضاء تفاهمنامه مشترک سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تفاهمنامه همکاری بین‌بخشی سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای هماهنگی و تقسیم نقش در برنامه غربالگری تنبلی چشم در گروه سنی ۴ تا ۶ سال منعقد شد.