مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد مرکز کاهش آسیب  سرپناه شبانه( ویژه آقایان )خود را در شهرستان مانه و سملقان به افراد حقیقی و حقوقی  ساکن در  شهرستان مذکور واگذار نماید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، اسماعیل قربانی اظهار کرد: افراد حقوقی که مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی خراسان شمالی دارند و در اساسنامه آنها فعالیت کاهش آسیب های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد ذکر شده باشد می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. 

متن مربوطه به شرح ذیل است:

آگهی  واگذاری مرکز سرپناه شبانه ( ویژه آقایان )

اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد مرکز کاهش آسیب  سرپناه شبانه( ویژه آقایان )خود را در شهرستان مانه و سملقان به افراد حقیقی و حقوقی  ساکن در  شهرستان مذکور(  افراد حقوقی که مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی خراسان شمالی دارند و در اساسنامه آنها فعالیت کاهش آسیب های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد ذکر شده باشد)  واگذار نماید. افراد می توانند  از تاریخ درج آگهی  به مدت  یک هفته جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط تاسیس و راه اندازی مرکز مذکور و نیز ارائه درخواست کتبی خود ضمن مطالعه شیوه نامه / دستورالعمل " راهنمای عمل نحوه استقرار و ارائه خدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف مواد ویژه مصرف کنندگان تزریقی مواد  زمستان 1397 " و " مقررات عمومی آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت " به واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان مانه و سملقان مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تماس  05832924858در ساعات اداری جوابگوی سوالات متقاضیان خواهد بود.

اداره کل  بهزیستی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی بعهده شخص حقیقی یا حقوقی منتخب خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک