گزارش تصویری/ همرکابی رئیس سازمان بهزیستی و معلولان با شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو به مناسبت هفته بهزیستی

رئیس و معاونان سازمان بهزیستی به همراه معلولان شهر تهران به مناسبت روز تاسیس سازمان بهزیستی در سه شنبه های بدون خودرو از میدان توحید تا پارک شهر با شهردار تهران همرکاب شدند.