اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران

در کلیه پایگاههای شنوایی مستقر در بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی استان گیلان اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیر خواران انجام می پذیرد

اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیر خواران در کلیه پایگاههای شنوایی مستقر در بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی استان انجام می گیرد.وکلیه جمعیت موالید بیمارستانی تحت پوشش ،شناسایی ،تشخیص و مداخله این برنامه می باشند. وبا همکاری خانه ها و مراکز بهداشتی در سطح استان جلسات متعدد با مسئولین استانی و شهرستانی انجام شده ، نوزادان و شیرخوارانی که مراجعه مجدد و پیگیری نداشتند شناسایی و ارجاع به مراکز شنوایی داده می شوند و ۶ ماهه اول سال ۹۸  ، ۱۰۵۵۰ نوزاد تحت پوشش   OAEقرارگرفتند و ۷۱ تشخیص و ۲۰مداخله انجام  گرفته است.

کد خبر 9531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =

خدمات الکترونیک