بازدید معاون اجتماعی بهزیستی گلستان از مرکز اورژانس اجتماعی آق قلا

صبح روز گذشته دوشنبه 15 مهرماه در مراسمی خانم معصومی -معاون اموراجتماعی بهزیستی استان به اتفاق خانم محمدی- کارشناس مسئول دفتر امورآسیب دیدگان اجتماعی این اداره کل درسفر یکروزه به شهرستان آق قلا ،ضمن بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان ،طی نشستی با رئیس و کارشناسان اورژانس بهزیستی این شهرستان به بررسی مسائل و مشکلات موجود و مشاهده فرآیند ارائه خدمات در این مرکز پرداختند. ن

در این نشست تخصصی که با حضور ریاست شهرستان آق قلا و کلیه کارشناسان اورژانس اجتماعی ، با هدف ارزیابی برنامه ها و فعالیتها و بررسی میزان عملکرد نیروهای اورژانس برگزارشد،  معاون اموراجتماعی از کارشناسان اورژانس توجه بیشتربه مشکلات ارباب رجوع ، حضور پر رنگ تر در مناطق حاشیه خیز و حاشیه ای و روستاها، تعاملات بیشتربا دستگاههای انتظامی ،بهداشت ،آموزش و پرورش و...را خواستارشدند

درادامه ریاست شهرستان نیزمتعهد شددر 6ماهه دوم سال اهتمام بیشتری را به مرکز اورژانس اجتماعی مبذول نمایند تا شاهد رشد مورد انتظارپذیرش ها وتشکیل پرونده در مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان باشیم.
 

کد خبر 7471

دسترسی سریع به سامانه ها