سیستان و بلوچستان ا فراخوان مرحله سوم و آخرین مرحله مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، از انتشار فراخوان مرحله سوم واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوصی واجدشرایط خبر داد.

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

به بخش خصوص واجد شرایط

نوبت سوم

به استناد بند 2-4 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد، نسبت به واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه و شیوه نامه جایگزینی مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی مورخ 22/07/97 و دستورالعمل واگذاری مراکز آموزشی وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مصوب کمیته راهبردی موسسه، مورخ 12/03/98 به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط در استان ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در استان متبوع مراجعه و درخواست مکتوب خود را به مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مربوطه، اعلام کنند.

متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت تسلیم تقاضانامه خود تا مورخ 98/06/14 به اداره کل بهزیستی استان واقع در زاهدان خیابان مصطفی خمینی غربی نرسیده به بولوار خرمشهر واحد حقوقی و یا به مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی زاهدان واقع در خیابان پرستار مراجعه نمایند.

شماره تلفن های تماس : 054-33449291 الی 4

شماره تماس واحد حقوقی اداره کل بهزیستی استان : 33414324

شماره تماس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی زاهدان : 33516663

کد خبر 3496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

خدمات بهزیستی