هفت هزار و ۵۱ نفر در معاونت توانبخشی بهزیستی استان سمنان مستمری دریافت می کنند

پیوندی تعداد توانخواهان تحت حمایت معاونت توانبخشی را به تفکیک بینایی هزار و ۶۱۱، جسمی حرکتی پنج هزار و ۹، ذهنی دو هزار و۸۰۵، بیماران روان هزار و ۴۴۵، شنوایی هزار و ۸۴۶ و صوت ۱۷۸ نفر برشمرد که جمع کل این افراد دوازده هزار و ۸۹۴ نفر می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان سمنان احمد پیوندی معاون امور توانبخشی گزارش از عملکرد شش ماهه نخست سال ۹۹ ارائه کرد.

احمد پیوندی معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان سمنان در ابتدا ضمن معرفی دفاتر حوزه معاونت توانبخشی به تفکیک دفتر توانبخشی روزانه و توان پزشکی، دفتر توانمند سازی معلولان و دفتر مراکز توانبخشی، مراقبتی افزودند : معاونت توانبخشی با دارا بودن ۶ کارشناس ستادی و ۳۰ کارشناس شهرستانی در حال ارائه خدمات به بیش از ۱۲ هزار توانخواه شناسایی شده در استان می باشد.

ایشان در ادامه تعداد توانخواهان تحت حمایت معاونت توانبخشی را به تفکیک بینایی هزار و ۶۱۱، جسمی حرکتی پنج هزار و ۹، ذهنی دو هزار و۸۰۵، بیماران روان هزار و ۴۴۵، شنوایی هزار و ۸۴۶ و صوت ۱۷۸ نفر برشمردند که جمع کل این افراد دوازده هزار و ۸۹۴ نفر می باشد.

پیوندی افزود : در استان سمنان ۳۰ مرکز در قالب ذهنی ۲ مرکز، جسمی حرکتی ۲ مرکز، کم شنوا ۱ مرکز، سالمندان شبانه روزی ۴ مرکز، سالمندان روزانه ۵ مرکز، بیماران روان ۴ مرکز، اتیسم ۱ مرکز، حرفه آموزی ۷ مرکز و کارگاه حمایتی تولیدی ۴ مرکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان سمنان در حال ارائه خدمات به آحاد جامعه و جامعه هدف در استان می باشند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تعداد خدمت گیرندگان مراکز توانبخشی به تفکیک مراکز شبانه روزی ۵۷۷ نفر، روزانه ۹۶۳ نفر اعلام و افزودند : ارائه خدمات توانبخشی در منزل به ۳۵۰ نفر و پرداخت کمک هزینه دو میلیون ۳۰۰ ریالی به ازای هر نفر، مراقبت در منزل به  ۱۳۷ نفر و با پرداخت کمک هزینه پنج میلیون ۶۰۰ هزار ریالی به ازای هر نفر، حق پرستاری به ۲۲۵ نفر و با کمک هزینه دو میلیون ۵۰۰ هزار ریالی به ازای هر نفر، حق پرستاری به افراد با ضایعه نخاعی به تعداد ۳۲۸ نفر و کمک هزینه پنج میلیون و ۵۴۰ هزار ریالی به ازای هر نفر، کمک هزینه ایاب و ذهاب به ۲۷۲ نفر به مبلغ ماهیانه پانصد و ۱۰ میلیون ریال و پرداخت کمک هزینه شهریه، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه درمان را بخشی از فعالیت ها و وظایف معاونت توانبخشی بهزیستی بیان داشتند.

وی در ادامه : مناسب سازی محیط زندگی و خودرو را در سال شش ماهه نخست سال به ۴۵ نفر به مبلغ ریالی ۷۰۰ میلیون بیان و ابراز داشتند : یکی از مهمترین خدامات ارائه شده توسط بهزیستی در محیط روستایی و در برنامه CBR  و در قالب راه اندازی صندوق های خرد محلی، آموزش در خانواده، آموزش خارج از خانواده، ارجاع به مراکز، تحویل وسایل کمک توانبخشی، حمایت شغلی، مناسب سازی، فعالیت های اجتماعی، عضویت در گروه های خودیار و حمایت های موردی است.

احمد پیوندی هفت هزار و ۵۱ نفر را مستمری بگیر ماهیانه در معاونت توانبخشی بیان و افزودند : در شش ماهه نخست سال ۴۳ کمیسیون پزشکی تشخیص، شدت، نوع معلولیت و سربازی در استان تشکیل و پنج هزار و ۲۲ پرونده مددکاری نیز واگذار شده است.

ایشان در پایان سازمان بهزیستی را یک سازمان فرهنگی نام برده و خبر از تشکیل اتاق هنر در ۱۵ مرکز شبانه روزی بمنظور آموزش نقاشی، صنایع دستی، موسیقی و... دادند و از همدلی و همراهی کارشناسان معاونت توانبخشی در ستاد و شهرستان ها کمال تشکر را داشته و ابراز امیدواری که در سایه خرد جمعی بتوان در تحقق شعار سال بهزیستی که شفافیت، تحول خدمت و ارتقاء سطح اجتماعی خانواده است کوشا بود.

کد خبر 24122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک