حمایت از دختران در معرض آسیب

دختران در معرض آسیب اجتماعی و نیازمند حمایتهای اجتماعی گروه هدف این مراکز هستند ، دخترانی که صرفاً به علت نداشتن سرپرستی مفید و موثر و نداشتن حمایت خانواده و مکانی مناسب برای زندگی مجبور به اقامت در مراکز سازمان بهزیستی هستند و یا اقدام به فرار از منزل می کنند به منظور جلوگیری از همجواری این دختران با افرادی که مشکلات اخلاقی و یا سوء سابقه دارند و یا از نظر سنی ادغام آنها به صلاح نمی باشد ضرورت داشتن مراکز جداگانه و خاص این افراد احساس می شد و از این رو مراکز خانه سلامت از سال ۱۳۷۸ تاکنون در کلیه استانهای کشور راه اندازی شده است.

۱- حمایت از دختران در معرض آسیب اجتماعی در خانه های سلامت  :

تاریخچه و ضرورت اجرا:

  دختران در معرض آسیب اجتماعی و نیازمند حمایتهای اجتماعی گروه هدف این مراکز هستند ، دخترانی که صرفاً به علت نداشتن سرپرستی مفید و موثر و نداشتن حمایت خانواده و مکانی مناسب برای زندگی مجبور به اقامت در مراکز سازمان بهزیستی هستند و یا اقدام به فرار از منزل می کنند به منظور جلوگیری از همجواری این دختران با افرادی که مشکلات اخلاقی و یا سوء سابقه دارند و یا از نظر سنی ادغام آنها به صلاح نمی باشد ضرورت داشتن مراکز جداگانه و خاص این افراد احساس می شد و از این رو مراکز خانه سلامت از سال ۱۳۷۸ تاکنون در کلیه استانهای کشور راه اندازی شده است.

     هدف کلی : جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی.

اهداف اختصاصی:

۱ - حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی .

۲ - فراهم نمودن زمینه های تحصیل ، اشتغال ، خودکفایی و استقلال این افراد.

۳ - شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب  و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها.

جامعه هدف:  دختران در معرض آسیب های اجتماعی بالای ۱۸ سال

   

۲- فعالیت : حمایت های روانی اجتماعی از دختران در معرض آسیب های اجتماعی (ندای مهر)

تاریخچه و ضرورت اجرا:

در فعالیت خانه سلامت علاوه بر ارائه خدمت در ۳۱ مرکز موجود با توجه به نیاز روز افزون دختران در معرض آسیب های اجتماعی به خدمات تخصصی و در دسترس ، فعالیت " حمایت های روانی – اجتماعی از دختران و خانواده " با مشارکت بخش غیر دولتی با هدف توانمندسازی دختران در معرض آسیب های اجتماعی به همراه خانواده های ایشان با رویکرد مددکاری اجتماعی فعال از سال ۱۳۹۴ به صورت پایلوت در۴ استان و سپس در ۸ استان دیگر نیز توسعه پیدا نموده است. این افراد می توانند به صورت خود معرف و یا ارجاعی از سایر ارگان ها وارد مرکز شده و خدمات تخصصی را به صورت روزانه دریافت می نمایند.

هدف کلی: توانمندسازی دختران در معرض آسیب های اجتماعی و خانواده های آنان

اهداف اختصاصی:

شناسایی و جذب دختران در معرض آسیب های اجتماعی.

- انجام مداخلات تخصصی فردی-  خانوادگی – اجتماعی به منظور ارتقای سطح زندگی دختران در معرض آسیب های اجتماعی

-کمک به ارتقای سطح امنیت محیط زندگی دختران در معرض اسیب های اجتماعی

گروه هدف:

دختران در معرض آسیب های اجتماعی  بالای ۱۲ سال الی ۳۰ سال. ( دختران والد و یا سرپرست معتاد، دختران معتاد ترک کرده ( معتادین حرفه ای ویا خیابانگرد جزء این گروه نبوده و صرفا دخترانی که برای بار اول و در اثر خشونت های خانگی معتاد شده اند و تمایل به بازگشت به زندگی سالم دارند؛ با تایید تیم تخصصی مرکز ندای مهر می توانند در این مراکز پذیرش شوند)  ، دختران در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفته، دخترانی که تعرض و تجاوز نسبت به آنها صورت گرفته است، دختران با تفکر انجام فرار از منزل، دختران با تفکر انجام خودکشی، دختران در معرض و یا تحت خشونت های خانگی ) .

ب) حمایت و توانمند سازی دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

۱- فعالیت : بازپروری زنان ودختران آسیب دیده اجتماعی

تاریخچه و ضرورت اجرا:

 در سال ۱۳۵۹ وظیفه حمایت وبازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی به منظور اصلاح، بازتوانی و بازگشت آنان به زندگی سالم فردی و اجتماعی، قانونا به عهده سازمان بهزیستی کشور  گذاشته شد و در همین راستا در سال ۱۳۶۰ اداره‌ای به نام "اداره سرپرستی و ارشاد" در این سازمان تشکیل گردید که بعدها به "دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی" تغییر نام یافت. این دفتر تا سال ۱۳۷۷ فقط با وجود چها رمرکز در کشور(سه مرکز در تهران و یک مرکز در مشهد) انجام وظیفه می‌نمود و در سال ۱۳۷۸ با هدف ارتقای کمی و کیفی مراکز اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی " حمایت و بازپروری دختران وزنان آسیب دیده اجتماعی نمود که در نتیجه در استانهای خوزستان، زنجان؛ فارس، کرمان، گلستان، لرستان، هرمزگان و همدان نیز مراکزی باظرفیت ۳۰ نفر راه اندازی گردید ، استانهای مذکور موظف بودند مددجویان استان‌های همجوار را نیز که فاقد مراکز بازپروری بوده نیز تحت پوشش قرار دهند. در حال حاضر ۲۷ مراکز در ۲۴ استان فعالیت فوق را انجام می‌دهند.

     هدف کلی : کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

اهداف اختصاصی:

۱- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی.

۲- جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی مراجعان در یک مکان.

جامعه هدف:  زنان ودختران آسیب دیده اجتماعی

۲- مرکز حمایت وتوانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی(راه نوین)

مقدمه وضرورت:

        درتمامی جوامع، مسئله آسیبهای فردی و اجتماعی  زنان وپیامدهای گوناگون آن موضوعی است که به آن پرداخته میشود . زیرا که زنان در شرایط محرومیت از فرصتهای اجتماعی ،  تحصیلی ، اشتغال، زیستن در فقر مزمن، محرومیتهای عاطفی و سوء رفتار دچار آسیب می گردند. تجارب مرتبط با مراکز بازپروری نشان داده است که بسیاری از مراجعین دارای خانه و خانواده هستند که با اعمال قدری مداخلات تخصصی مناسب میتوان شرایط بازگشت آنان به خانواده را با دریافت خدمات سر پائی توانمند سازی فراهم نمود .

در برنامه بازپروری و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور که  قدمتی بیش از بیست سال دارد معمولا تمرکز بر مراکز اقامتی شبانه روزی جهت حمایت زنان ودختران آسیب دیده  بوده است . در حالیکه علاوه بر ضرورت وجود مراکز حمایتی شبانه روزی وجود مراکز روزانه نیز ضروری می نماید تا خدمات برای گروه هدف سهل الوصول تر شود .

تجارب مرتبط با مراکز بازپروری نشان داده است که بسیاری از مراجعین دارای خانه و خانواده هستند که با اعمال قدری مداخلات تخصصی مناسب میتوان شرایط بازگشت آنان به خانواده را فراهم نمود  برای مثال گاهی با انجام اصلاحاتی در روابط اعضای خانواده مراجع و با ثبت نام وی در دوره هایی از حرفه آموزی می توان زمینه اشتغال نسبتاًپایدار و بازگشت وی به خانواده و جامعه را فراهم نمود بدون آنکه نیاز به اقامت در مرکز وجود داشته باشد ( البته به جز مواردی که مراجع واقعاً به خدمات اقامتی نیاز دارد .انجام اینگونه مداخلات الزاماً نیاز به اقامت در مراکز بازپروری نداردومیتوان به گونه ای برنامه ریزی کرد که در حالیکه مراجعین  با خانواده خود به سر می برند مشمول دریافت خدمات سر پائی توانمند سازی نیز بشوند.

به همین دلیل نیاز است مراکزی وجود داشته باشد که در چنین شرایطی مداخلات متناسب با مشکل آنان را اعمال نمایند . بنابراین وجود مراکز بازپروری روزانه و پذیرش در آنها میتواند از وقوع آسیبهای بیشتر که این گروه را در معرض خطرات جدی قرار می دهد، جلوگیری نماید

با در نظر داشتن این هدف دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،اقدام به راه اندازی مرکز حمایت و توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی (غیر دولتی و روزانه )با عنوان  راه نوین و با رویکرد کاهش آسیب  نموده است.

هدف کلی:

کنترل و کاهش آسیب های مرتبط با زنان آسیب دیدۀ  اجتماعی در سطوح فرد ،خانواده واجتماع

اهداف اختصاصی:

۱. ارائه خدمات تخصصی اجتماع محور در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

۲. ایجاد امکان دسترسی آسان به خدمات حمایتی و تخصصی برای زنان آسیب دیده اجتماعی.

۳. استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی بمنظور هم افزایی ،کاهش تصدی گری دولت و جلب مشارکت های بخش خصوصی

۴. توسعۀ بسته های خدمتی به منظورافزایش ضریب نفوذ خدمات

گروه های هدف:

زنان آسیب دیدۀ اجتماعی با حداقل سن۱۳ سال وحداکثر سن ۶۰ سال وخانواده های آنها

کد خبر 23537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =