ارتقای مهارت های اجتماعی در مناطق حاشیه  با جلب اعتماد و توانمند سازی اجتماعی

مدیر کل بهزیستی استان مازندران در جلسه ای با کارشناسان اورژانس اجتماعی و پایگاه اجتماعی استان حضور مددجویان در اورژانس اجتماعی را فرصتی برای ارتقا مددکاران و کارشناسان دانست تا با مداخلات تخصصی این فرصت را بدل به سرمایه های اجتماعی کنند و تصریح کرد. در برنامه ششم توسعه بهزیستی محور سلامت اجتماعی است وباید در مناطق حاشیه نشین با اعتماد سازی وتوانمند سازی اجتماعی. مهارت‌های اجتماعی را ارتقا بدهیم.

مدیر کل بهزیستی استان مازندران در جلسه ای با کارشناسان اورژانس اجتماعی و پایگاه اجتماعی استان اولویت فعالیت های اورژانس را مداخلات تخصصی  بارویکرد کار تیمی دانست و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در همه گیری کرونا گفت: کارشناسان اورژانس اجتماعی در مبارزه با بیماری کرونا اقدامات شایسته تقدیری داشتند وبا حضور در بطن جامعه بخصوص مناطق حاشیه نشین با آموزش های پیشگیرانه سواد بهداشتی واجتماعی مردم راارتقا دادند.
 وی حضور مددجویان در اورژانس اجتماعی را فرصتی برای ارتقا مددکاران و کارشناسان دانست تا با مداخلات تخصصی این فرصت را بدل به سرمایه های اجتماعی کنند و تصریح کرد. در برنامه ششم توسعه بهزیستی محور سلامت اجتماعی است وباید در مناطق حاشیه نشین با اعتماد سازی وتوانمند سازی اجتماعی. مهارت‌های اجتماعی را ارتقا بدهیم.
 وی شتاب تغییرات سبک زندگی  و پدیده های  اجتماعی را موجب  تغییرات شگرف  در زیست روانی واجتماعی فرزندان دانست و خاطرنشان کرد: . در همین راستا کارشناسان متخصص اورژانس اجتماعی و مددکاران و روانشناسان باید نقش تعادل سازی اجتماعی رادر جامعه ایجاد کنند .

کد خبر 21868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک