در رسانه| توانمندسازی جامعه هدف، افق نهادهای حمایتی

شهرکرد- ایرنا- تاسیس نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ارائه خدمت به محرومان، مستمندان و افراد آسیب‌دیده، معلول و زنان سرپرست خانوار از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که حمایت با رویکرد توانمندسازی از مهمترین مولفه‌های فعالیت‌های این نهادهای حمایتی است.

ه گزارش ایرنا، توجه به توانمندسازی مددجویان زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد، فراهم‌کردن زمینه درآمدزایی و استقلال اقتصادی و معیشتی جامعه از مهمترین راهبردهای این نهادهای حمایتی در راستای کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی برای جامعه هدف و استقلال و خودکفایی مادی و معنوی افراد زیرپوشش پوشش این نهادها است

رویکرد طرح‌های توانمندسازی برای جامعه هدف این ۲ نهاد، ارائه خدمات اثر گذار، زودبازده و زمان‌دار است که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی افراد زیرپوشش و خروج از بدنه حمایتی شود.

بیش از ۹۰ هزار نفر در قالب ۴۰ هزار خانوار زیرپوشش خدمات کمیته امداد و ۳۲ هزار معلول و سه هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار نیز زیرپوشش سازمان بهریستی استان قرار دارند.

خروج سالانه ۱۰ درصد از جمعیت هدف این ۲ نهاد از سیاست‌های این‌نهادهای حمایتی است که با اجرای طرح‌های مختلف از جمله ایجاد اشتغال، تامین مسکن، ارائه آموزش شغلی و تحصیل به مرحله توانمندی و خودکفایی خواهند رسید.

توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) رویکرد جدید این نهاد حمایتی برای جامعه هدف است

معاون اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت اجرای طرح تونمندسازی جامعه هدف کمیته امداد گفت: توانمندسازی مددجویان این نهاد رویکرد جدید کمیته امداد برای خودکفایی و خروج از چرخه حمایتی است.

مهدی امیری افزود: سال‌گذشته چهار هزار و ۱۱۳ فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شد،  که برای این طرح‌های اشتغالزایی بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات امدادی، اعتبارات بانکی و اعتبارات اشتغال مناطق محروم پرداخت و هزینه شد.

وی گفت: یک‌هزار و ۹۹۳ طرح از این تعداد با اعتباری بیش از ۵۴۳ میلیارد ریال برای مناطق روستایی بوده و مابقی طرح‌ها از محل منابع بانکی ایجاد شده است.

امیری، به کسب رتبه نخست کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان ساکن روستاها و مناطق عشایرنشین و طرح راهبری شغلی در سال‌گذشته در این نهاد اشاره کرد و گفت:بیشتر طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایرنشین طرح‌های اشتغالزایی خُرد و خوداشتغالی است.

به گفته وی، پارسال ۸۹ طرح اشتغالزایی با اعتبارات بلاعوض این نهاد برای مددجویان ایجاد شد.

امیری افزود: کمیته امدادامام خمینی برای ایجاد اشتغال مددجویان سه طرح توان افزایی، خودکفایی و کارانگیزی را اجرا می‌کند که در طرح کارانگیزی با پرداخت مبلغ کم اعتبار به افراد متقاضی شغل ایجاد می‌کند و پس از بازرسی و ارزیابی اگر فرد در اجرای طرح موفق بود، مبلغ دیگری برای توان افزایی شغلی به وی تسهیلات پرداخت می‌شود تا فرد به خوکفایی شغلی برسد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری به اجرای طرح راهبری شغلی این نهاد اشاره کرد و گفت: طرح‌های اشتغالزا از سوی راهبران شغلی معرفی و  سپس این طرح‌ها توسط هیات شناسایی، ارزیابی، هدایت و نظارت بر راهبران شغلی بررسی و نتیجه به اطلاع کارآفرینان و صاحبان مشاغل می‌رسد.

وی اظهار داشت:پارسال یکهزار و ۵۴۴ طرح راهبری شغلی با اعتباری بیش از ۳۶۶میلیارد ریال  در استان اجرا شد.

به گفته وی، در طرح راهبران شغلی یک کارآفرین موفق و یا فرد نخبه و تحصیل‌کرده در بخش خصوصی با این نهاد همکاری می‌کنند و در فرآیند اجرای طرح‌های اشتغال، مددجویان را تا مرحله خودکفایی همراهی می‌کنند.

به گفته وی، در این طرح نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال، تامین لوازم مورد نیاز، ارائه تسهیلات و آموزش به متقاضیان توسط این نهاد با مشارکت راهبران شغلی انجام می‌شود.

وی، با اشاره به اینکه اشتغال ایجاد شده در سال ‌گذشته در راستای اجرای طرح راهبری شغلی و کارشناسی محور بود، گفت: اجرای طرح‌های اشتغال امسال کارآفرین محور است، که در این طرح یک راهنما و راهور کنار مددجویان از ابتدای اجرای طرح تا زمان فروش محصول است.

به گفته وی، در این، طرح مددجو هیچ مشکلی برای بازار فروش ندارد و یک فرد کارآفرین در حوزه شغل ایجاد شده توسط مددجو،  وی را در همه حوزه‌های شغل ایجاد شده راهنمایی می‌کند.  

وی، به پیش‌بینی اجرای سه طرح مهم در حوزه اشتغال مدجویان در سالجاری اشاره کرد و گفت: ۲ طرح از این تعداد برای نخستین بار در استان برای مددجویان این نهاد اجرایی می‌شود.

به گفته وی، اجرای ۴۰ طرح دانش‌بنیان و طرح جهادگران برای نخستین بار در سالجاری به شرط مهار ویروس کرونا اجرا خواهد شد.

امیری اظهار داشت: امسال سه هزار و ۸۰ نفر نیز آموزش کسب و کار را فرا خواهند گرفت

وی، با بیان اینکه سالانه باید درصدی از جمعیت هدف این نهاد به خودکفایی برسند و از چرخه حمایت خارج شوند، گفت: زمانی که یک شغل برای مددجو ایجاد می‌شود، مرتب پیگیری و ارزیابی خواهد شد و اگر درآمد مددجو از محل شغل ایجاد شده به حداقل قانون کار برسد خانواده خودکفا اعلام می‌شود.

  ۳ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در سالجاری در استان برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد ایجاد می‌شود 

معاون اشغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال وبختیاری گفت: امسال بیش از سه هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد از محل اعتبارات امدادی و تسهیلات ایجاد می‌شود.

امیری اظهار داشت: برای راه‌اندازی و اجرایی شدن این طرحها بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق برنامه این افراد تا سه سال آینده خوکفا و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند.

وی،  با تاکید بر اینکه برای توانمندسازی جامعه هدف چند سرفصل از جمله ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال از محل کاریابی و کارفرمایی در دست اجراست، افزود: پیش‌بینی امسال برای ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی،  دولتی و شرکت‌های خصوصی برای جامعه ۴۲۲ نفر پیش‌بینی شده است.

وی گفت: برای این امر بیش ار ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که در قالب بسته‌های حمایتی به کارفرمایان ارائه شود، که در بسته اول حمایتی و تشویقی پرداخت ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت به ازای پذیرش هرمددجو در واحد تولیدی و صنعتی  به کارفرماست، در صورتی که تعهد پرداخت بیمه و حقوق اداره کار را به مدت سه سال را اجر کند.

امیری، از پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه مددجویان به کارگرفته شده در واحدهای صنعتی به مدت سه  سال نیز به عنوان بسته دیگر تشویقی برای کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرماین در صورت بکارگیری مددجویان می‌توانند از یک بسته تشویقی بهره‌مند شوند.

مهارت آموزی و پایدار سازی شغلی از اولویت‌های این نهاد حمایتی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: مهارت‌آموزی و پایدارسازی شغلی از اولویتهای این نهاد حمایتی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای است.

وی با اشاره به اجرا و برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و مهارتی ویژه مددجویان زیرپوشش این نهاد گفت: ۴۷۳ دوره آموزشی بلند مدت یکساله و یکهزار و ۷۶۰ طرح آموزشی کوتاه‌مدت برای مددجویان این نهاد در سال‌ گذشته با همکاری فنی وحرفه‌ای برگزار شد.

وی اظهار داشت: این دوره‌ها به صورت رایگان برگزار شده تا بتوان مددجویان را به سمت اشتغال پایدار سوق داد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال وبختیاری رتبه نخست در زمینه ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان ساکن روستاها و مناطق عشایرنشین را دارد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه نخست این نهاد در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان ساکن روستاها و مناطق عشایرنشین و طرح راهبری شغلی خبر داد.

علی ملکپور اظهار داشت: یکهزار و ۹۹۳ فرصت شغلی ایجاد شده در این نهاد در مناطق روستایی و عشایری است که برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۵۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه طرح‌های اشتغال مددجویان توسط کارشناسان بررسی و پس از تایید برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق امداد ولایت و بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، افزود: ۲ هزار و ۱۲۰ طرح اشتغال نیز با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح راهبری شغلی در کمیته امداد افزود: در این طرح، طرح‌های اشتغال از سوی راهبران شغلی معرفی و طرح‌ها توسط هیات شناسایی، ارزیابی، هدایت و نظارت بر راهبران شغلی بررسی و نتیجه به اطلاع کارآفرینان و صاحبان مشاغل اعلام می‌شود.

ملکپور خاطرنشان کرد: سال گذشته یکهزار و ۵۴۴ طرح راهبری شغلی با اعتبار ۳۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان اجرا شده است.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۶۳ طرح اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده که در این مدت ۶ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان تسهیلات اشتغال از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و بانک‌های عامل به مددجویان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه سقف دریافت تسهیلات اشتغال تا ۵۰ میلیون تومان است، افزود: با اجرای طرح‌های اشتغال، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان که قادر به انجام کار هستند اما به علت مشکلات مالی توانایی تامین ابزار کسب‌ و کار را ندارند با دریافت تسهیلات زمینه اشتغال و خودکفایی خود و خانواده‌شان را فراهم می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: از مجموع ۱۶۳ طرح، ۶۰ طرح در زمینه دامپروری و مابقی نیز در زمینه کشاورزی، صنایع دستی، صنعتی، خدماتی، زنبورداری، فرش و حمل و نقل تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند.

ملک‌پور، با بیان اینکه از این مجموع ۷۳ زن سرپرست خانوار تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: طرح‌های اشتغال شامل خیاطی، آرایشگری، پرورش زنبور عسل، قالیبافی، گلیم‌بافی، صنایع‌دستی و مشاغل متنوع هستند که زنان سرپرست خانوار نیز از این طرح‌ها استقبال کرده‌اند.

توانمندسازی مددجویان و اشتغال هدفمند و پایدار از برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی است

معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اهمیت بحث اشتغال و خوکفایی جامعه هدف بهزیستی گفت: بهزیستی ۱۵۰‌ نوع خدمات به جامعه هدف در حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری، اشتغال و مشارکت‌های مردمی  ارائه می‌دهد.

آرش قیاسی با تاکید براینکه زنان سرپرست خانوار، سالمندان، معلولان و بهبودیافتگان، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست جامعه هدف بهزیستی است، افزود: ارائه خدمات توانمندسازی و توانبخشی و پایدارسازی کسب و کارهای خُرد برای جامعه هدف از رویکردهای اصلی این سازمان است.

به گفته وی، با توجه به اینکه ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان مهمترین رویکرد این سازمان حمایتی است و در این راستا برنامه‌های مختلف در حوزه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به جامعه هدف ارائه می‌شود و تقویت مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مهمترین وظیفه و رویکرد است.

قیاسی، با اشاره به اینکه پرداخت مستمری به جامعه هدف در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی جوابگوی نیاز افراد زیرپوشش نیست، گفت: توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار یک راهکار برای رفع این معضل است.

وی اظهار داشت: تعهد اشتغال سال گذشته بهزیستی استان یکهزار و ۲۸۲ فرصت شغلی بود، که به دلیل استقبال افراد زیرپوشش یکهزار و ۸۱۲ فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شد.

قیاسی، با تاکید بر اینکه اشتغال ایجاد شده برای جامعه هدف از محل اعتبارات اشتغال تبصره ۱۶ و همچنین اشتغال روستایی بوده است، گفت: در حوزه تسهیلات کارفرمایی و مشاغل خانگی(تبصره ۱۶) تعهد استان ۳۶ میلیارد تومان بود،  که ۲۹ میلیاردتومان این میزان جذب شده است و مابقی به دلیل همکاری نکردن بانک‌های عامل از جمله بانک ملت و صادرات محقق نشده است.

وی بر داشتن مدرک شغلی و پروانه فعالیت برای ایجاد اشتغال در بخش کارفرمایی و مشاغل خانگی و خوداشتغالی تاکید کرد و گفت:در حوزه اشتغال روستایی نیز ۱۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعهد داشتیم، که از این میزان ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان محقق شده و مابقی به دلیل همکاری نکردن بانک کشاورزی محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۵۰ نفر از کل جمعیت هدف این سازمان که بیش از ۳۲ هزار معلول و سه هزار ۵۰۰ زن سرپرست خانوار است، دارای مدرک کاردانی و بالاتر است، افزود: سال گذشته در راستای اجرای سه درصد سهمیه اشتغال مددجویان تنها چهار نفر توانستند، جذب ادارات شوند.

تعهد اشتغال بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری برای جامعه هدف در سالجاری یکهزار و ۳۵۰ نفر است

معاون مشارکت‌ها و اشتغال بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و بحث توانمندسازی جامعه هدف گفت: تعهد اشغال این سازمان در سالجاری ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۳۵۰ مددجوی زیرپوشش است.

وی گفت: برای ایجاد این میزان اشتغال بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.

قیاسی، به اجرای بسته‌های تشویقی این نهاد برای حمایت از کارفرمایانی که از جامعه هدف بهزیستی برای اشتغال استفاده کنند، اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به کارفرمایان امسال تا سقف۲ میلیارد تومان و بکارگیری ۴۰ نفر از مددجویان  افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی، سال گذشته سقف پرداخت تسهیلات به کارفرمایان تنها تا پذیرش پنج مددجو و پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات بود که بازپرداخت این  تسهیلات نیز از پنج سال به هفت سال افزایش پیدا  کرد.

قیاسی اظهار داشت: در سه سال گذشته برای بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفراز مددجویان این نهاد فرصت شغلی ایجاد شد،  که ۲ هزار و ۴۷۰ فرصت شغلی برای جوانان، ۴۳۰ فرصت شغلی برای بهبود یافتگان و یکهزار و ۸۰ فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار بوده است.

وی تعداد پشت نوبتی‌ها برای دریافت تسهیلات اشتغال در استان را  یکهزار و ۶۰۰مددجو عنوان کرد.

سالانه ۱۰ درصد جامعه هدف بهزیستی باید خودکفا و توانمند شوند 

معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال وبختیاری نیز با تاکید بر اینکه سالانه ۱۰ درصد جامعه هدف سازمان بهزیستی بر اساس برنامه ششم توسعه باید توانمند و خودکفا شوند، گفت: بر اساس قانون برنامه این افراد پس از خودکفاشدن و رسیدن به استقلال مالی از چرخه حمایت خارج می‌شوند.

جواد نجفی افزود: سازمان بهزیستی ۲ گروه خدمت گیرنده دارد که امکان توانمندسازی و خودکفایی برای یک گروه وجود دارد و گروه دیگر به دلیل مشکلات متعدد از جمله از کار افتادگی و یا سن بالا امکان خوکفا شدن را ندارند.

وی، با تاکید بر اینکه شاخصه‌های توانمندسازی برای جامعه هدف مختلف است، افزود: ارائه آموزش فنی و حرفه‌ای،  شغل و حرفه،  تامین مسکن، سوادآموزی از راه‌های توانمندسازی این قشر است که ایجاد شغل و  فرصت شغلی مهمترین راه توانمندسازی و خوکفایی این قشر است.

نجفی، به مشخص کردن ابعاد توانمندسازی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد تاکید کرد و گفت: باید با شناسایی این ابعاد برای افراد مختلف در حوزه‌های مختلف برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۵۳۶ زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی استان قرار دارند، افزود: ایجاد اشتغال برای این گروه با ایجاد گروه‌های همیار و خودیار امکان پذیر است.

نجفی افزود: هماکنون ۲۷ گروه همیار با بیش از ۱۷۰ نفر عضو از زنان سرپرست خانوار در استان فعال است که در این گروه‌ها با جمع شدن بین پنج تا هفت نفر ازجامعه هدف یک گروه تشکیل داده و پس از دریافت مشاوره شغلی و آموزش‌های فنی و مهارت شغلی از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

وی به پرداخت تسهیلات روستایی به بیش از ۳۶۰ نفر در قالب گروه‌های خودیار در مناطق روستایی در استان اشاره کرد و گفت: برای توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار و خودکفاشدن این گروه، ارائه تسهیلات، تامین مکان و تجیهزات از سوی بهزیستی تامین می‌شود.

نجفی، با اشاره به اینکه ۲۲۳ نفر از زنان سرپرست خانوار سال‌گذشته با حمایت بخش دولتی و خصوصی از چرخه حمایت خارج شدند، گفت: هم‌اکنون ۶۱۳ زن سرپرست خانوار شهری از بیمه اجتماعی زنان و یکهزار و ۲۰۶ نفر زن سرپرست خانوار روستایی از بیمه روستاییان و عشایر  بهره‌مند هستند.

وی به آماده‌سازی شغلی برای جامعه هدف امور اجتماعی از جمله زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت:سال گذشته ۱۹۰ نفر از جامعه هدف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای  را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: یکهزار و ۳۹۰ نفر از جمعیت زنان سرپرست خانوار استان که زیرپوشش بهزیستی قرار گرفتند به دلیل فوت همسر، ۶۴۸ نفر به دلیل طلاق، به دلیل از کارافتادگی همسر۹۹۳ نفر، زندانی بودن همسر ۵۹ نفر، مفقودالاثر بودن همسر ۲۳ نفرو دختران خودسرپرست ۶۶ نفر و سایر ۱۲۳ نفر است.

به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹  هزار نفر است و شاخص نرخ بیکاری در این استان نسبت به استانهای دیگر کشور بالاتر است.

کد خبر 20649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک