کتاب«صد بازی سنتی_ایرانی ویژه مهدهای کودک» منتشر شد

کتاب«صد بازی سنتی_ایرانی ویژه مهدهای کودک» برای گروه سنی ۳ تا ۵ سال و توسط کارشناسان دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور،تدوین و گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل،دفتـر امـور کـودکان و نوجوانـان سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا تدویـن ایـن کتابچـه و ارائـه آن بـه مهدهـای کـودک،انتظـاردارد؛مربیـان ومسـئولین مهدهـای کـودک بـا اجرای  بازیهـای ملی و سـنتی ارائه شـده در کنار سـایر فعالیت هـا و برنامه ها،به تربیت و پـرورش همـه جانبـه کـودکان بپردازنـد. 

کتاب را از اینجا دریافت کنید:صد بازی سنتی _ایرانی ویژه مهدهای کودک

کد خبر 16437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =