پیام مدیرکل بهزیستی استان به مناسبت انتخابات

پیام مدیرکل بهزیستی استان به مناسبت انتخابات

پیام مدیر کل بهزیستی استان به مناسبت انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری: بسم الله الرحمن الرحیم انقالب اسالمی ایران مرهون خون هزاران شهید گلگون کفن ، رشادتها و جانبازی پوران این بوم و بر می باشد . ودیعه ای الهی که رسالت پاسداشت و احتراس از آن را امروز بر دوشمان نهاده اند . امانتی گران سنگ که نگاهبانی آن جز به بصیرت و خردی عمار گونه امکان پذیر نیست . مجلس شورای اسالمی نهادی است برخواسته از رای و نظر مردم برای تعیین سرنوشت و سیاست گذاری قوانینی که طریق اعتالی ایران اسالمی را مشخص می کند . طبق فرمایش مقام معظم رهبری حضرت ایت اهلل خامنه ای : » مجلس قوی از مؤلفههای قوی شدن ایران است و تشکیل مجلس قوی نیز به رأی باالی ملت وابسته است.«. آنک که در حال گذار از نشیب و فرازهای خطیر و حادثه ساز ، شاهد هجمه های دشمنان قسم خورده این سامان هستیم ، آنچه واجب است وفاق و همراهی هر چه بیش با این نظام مقدس می باشد ، برگزاری انتخاباتهای مختلف از بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران تاکنون بیانگر حیات پویا و پایداری نظام اسالمی است که بواسطه خواست و مشارکت مردم میّسرگردیده . باید توجه داشت محور انتخاب، برای رسیدن به مجلسی کارآمد انتخاب فردی مؤمن، انقالبی، شجاع، دارای روحیه جهادی ، کارآمد و به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت می باشد. و این بینش میسر نخواهد شد جز التزام عملی کاندیدای مورد نظر به این خصوصیات ، عاری از هرگونه شعارهای فریبنده و غیر واقع . آنچه بر ما به عنوان کارمندان دولت جمهوری اسالمی ایران الزم است فصل الخطاب قرار دادن و عمل به منویات رهبر کبیر انقالب ، توصیه و معاضدت به معروفی بسزا به نام انتخابات ، بدون جانب داری های شخص محور در کسوت اداری است . بر ما واجب است تمام همت خویش را در باشوکت برگزار شدن این فریضه ملی به کار گیریم . باید پای در شاهراه شهیدانی چون رجایی بگذاریم تا مباد استفاده سوئی از بیت المال و امکانات دولتی به نفع جریان و شخص خاص انجام پذیرد . رجای واثق دارم با عنایت ویژه حضرت بقیه اهلل االعظم و برکت خون شهدای شاهد انقالب اسالمی ایران اینبار نیز به عزم و درایت مردمِ هماره در صحنه ، حماسه ای فاخر خواهیم ساخت و برگ زرین دیگری بر تارک این درخت ستبر افزون خواهیم کرد . در پایان از کلیه همکاران خدوم اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان اعم از ستادی و ادارات شهرستانی می خواهم همچون گذشته در این حماسه نیز نقشی بی بدیل ایفا نمایند ، باشد تا در زمره ادامه دهندگان راه سرخ شهیدان باشیم.

ومن الله توفیق

دکتر عزیز اله جهان تیغ مدیر کل بهزیستی استان

کد خبر 14012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =

خدمات بهزیستی