آگهی مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین

موضوع مناقصه : واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی (۱۲۳) اداره کل بهزیستی استان قزوین شماره فراخوان: ۲۰۹۸۰۰۳۲۴۷۰۰۰۰۰۶

شرایط شرکت در مناقصه :

۱- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (  سه شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶) لغایت پایان وقت اداری مورخ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۲- محل اخذ اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

۳-مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ لغایت ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

۴- محل تسلیم پاکت الف : دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین واقع در خیابان هلال احمر

۵-زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴  ساعت ۱۲

۶- بهزیستی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد

۷-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مندرج می باشد

                           دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

کد خبر 13979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات بهزیستی