جدول میزان شهریه مهدهای کودک در سال ۹۹-۹۸

شهریه مهدهای کودک در سال ۹۹-۹۸

***والدین محترم قبل از ثبت نام کودک خود نسبت به مطالعه کامل جدول شهریه و بخشنامه  ذیل جدول شهریه اقدام لازم را معمول فرمایند**

جدول شهریه انواع مهدهای کودک خصوصی شهری  بهزیستی استان چهار محال وبختیاری در سال تحصیلی ۹۹-۹۸(به ریال )

زمان فعالیت

نیمه وقت تا ساعت ۳۰/۱۲

تمام وقت(۳۰/۷تا۳۰/۱۵

           گروه   سنی                                                            درجه

بندی مهدها

شیرخوار   (۶ ماهه تا ۲ سال)

نوپا     (۳-۲)

نوباوه و پیش دبستانی

شیرخوار   (۶ ماهه تا ۲ سال)

نوپا     (۳-۲)

نوباوه و پیش دبستانی

چهار ستاره مرکز استان

۲۰۰/۴۸۹/۲

۵۰۰/۲۲۲/۲

۲۴۰/۹۲۰/۱

۳۸۰/۰۴۰/۳

۶۶۰/۶۱۳/۲

۵۰۰/۲۲۲/۲

سه ستاره مرکز استان

۴۰۰/۳۱۱/۲

۷۵۰/۰۶۳/۲

۰۸۰/۷۸۳/۱

۲۱۰/۸۲۳/۲

۹۷۰/۴۲۶/۲

۷۵۰/۰۶۳/۲

دو ستاره مرکز استان

۶۰۰/۱۳۳/۲

۰۰۰/۹۰۵/۱

۹۲۰/۶۴۵/۱

۰۴۰/۶۰۶/۲

۲۸۰/۲۴۰/۲

۰۰۰/۹۰۵/۱

یک ستاره مرکز استان

۸۰۰/۹۵۵/۱

۲۵۰/۷۴۶/۱

۷۶۰/۵۰۸/۱

۸۷۰/۳۸۸/۲

۵۹۰/۰۵۳/۲

۲۵۰/۷۴۶/۱

یک ستاره مشروط مرکز  استان

۰۰۰/۷۷۸/۱

۵۰۰/۵۸۷/۱

۶۰۰/۳۷۱/۱

۷۰۰/۱۷۱/۲

۹۰۰/۸۶۶/۱

۵۰۰/۵۸۷/۱

جدول شهریه انواع مهدهای کودک خصوصی شهری بهزیستی استان چهار محال وبختیاری در سال تحصیلی ۹۹-۹۸(به ریال )

زمان فعالیت

نیمه وقت تا ساعت ۳۰/۱۲

تمام وقت(۳۰/۷تا۳۰/۱۵

           گروه   سنی                                                            درجه

بندی مهدها

شیرخوار   (۶ ماهه تا ۲ سال)

نوپا     (۳-۲)

نوباوه و پیش دبستانی

شیرخوار   (۶ ماهه تا ۲ سال)

نوپا     (۳-۲)

نوباوه و پیش دبستانی

چهار ستاره شهرستانها و شهر های تابعه مرکز استان

۹۴۰/۱۸۶/۲

۹۲۰/۰۲۶/۲

۹۸۰/۶۱۷/۱

۲۲۰/۶۴۹/۲

۶۴۰/۴۵۳/۲

۸۰۰/۹۵۵/۱

سه ستاره شهرستانها و شهر های تابعه مرکز استان

۷۳۰/۰۳۰/۲

۱۴۰/۸۸۲/۱

۴۱۰/۵۰۲/۱

۹۹۰/۴۵۹/۲

۳۸۰/۲۷۸/۲

۱۰۰/۸۱۶/۱

دو ستاره شهرستانها و شهر های تابعه مرکز استان 

۵۲۰/۸۷۴/۱

۳۶۰/۷۳۷/۱

۸۴۰/۳۸۶/۱

۷۶۰/۲۷۰/۲

۱۲۰/۱۰۳/۲

۴۰۰/۶۷۶/۱

یک ستاره شهرستانها و شهر های تابعه مرکز استان

۳۱۰/۷۱۸/۱

۵۸۰/۵۹۲/۱

۲۷۰/۲۷۱/۱

۵۳۰/۰۸۱/۲

۸۶۰/۹۲۷/۱

۷۰۰/۵۳۶/۱

یک ستاره مشروط شهرستانها و شهر های تابعه مرکز استان

۱۰۰/۵۶۲/۱

۸۰۰/۴۴۷/۱

۷۰۰/۱۵۵/۱

۰۰۰/۸۹۲/۱

۶۰۰/۷۵۲/۱

۰۰۰/۳۹۷/۱

نکات اجرایی مهد های کودک خصوصی شهری  بر اساس بخشنامه های کشوری

· مدیر مهد کودک موظف است هم  جدول شهریه وهم  نکات اجرایی ذیل جدول   را در برگ  یا در بنری به ابعاد ۴۰ در ۴۰درمحلی نصب نموده که در معرض دید مراجعان باشد .

· مدیر مهد کودک موظف است در هنگام ثبت نام نسبت به انعقاد قرارداد دریافت خدمات رشد و تکامل همه جانبه کودک مطابق با فرم ارسالی از بهزیستی بین مهد کودک و والدین  طی دو نسخه اقدام که یک نسخه  از آن تحویل خانواده و یک نسخه در  پرونده ثبت نام  کودک درج گردد ( قرارداد می بایست بصورت دقیق تکمیل و در پایان آن هم توسط والدین امضاء  و هم توسط مسئول فنی امضا و مهر گردد ).

· شهریه های اعلام شده بدون احتساب  هزینه صبحانه ،میان وعده و ناهار می باشد و مهد کودک تنها مجاز به اعلام برنامه میان وعده غذایی مورد تایید مرکز بهداشت  جهت یکسان سازی برنامه  به والدین می باشد و اجازه اخذ هزینه بابت این موضوع را ندارد .

·  تهیه و تامین لوازم بهداشتی مصرفی (نظیر صابون مایع ،دستمال کاغذی و...)بر عهده مهد کودک می باشد و هیچ مهد کودکی اجازه ندارد نسبت به اخذ این وسایل یا هزینه آنها از والدین اقدام کند .

· تهیه لوازم التحریر بر عهده والدین می باشد اما در صورت رضایت والدین مهد های کودک میتوانند با اخذ هزینه از والدین نسبت به تهیه لوازم التحریر مورد نیاز اقدام و در قبال آن فاکتور خرید  ارائه نمایند .

· هر مهد کودک تمام وقت ( مهد کودکی که از ساعت ۳۰/۷ لغایت ۳۰/۱۵ فعالیت نماید )میتواند با بکار گیری مربیان دارای مهارت و کارت مربیگری به جز فعالیت  فوق برنامه آموزش قرآن  به نسبت رتبه ( مهد های کودک یک ستاره یک فعالیت  ، مهد های کودک دو ستاره دو فعالیت  و مهد های کودک سه ستاره سه فعالیت  ومهد های کودک چهار ستاره چهار فعالیت ) در قالب هنری یا ورزشی  را در قالب محورهای زیر اجرا نماید به نحوی که خللی در امر آموزش روتین مهد ایجاد نگردد  :

· الف )فعالیتهای ورزشی  ( مناسب سن کودکان زیر سن دبستان)

· ب) فعالیتهای هنری ،آموزشی( نمایش خلاق ،سفالگری ،رباتیک و آی مت ، زبان " فریز بی " )

· فعالیتهای فوق برنامه می بایست در راستای رشد وتکامل و منطبق بر فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد .

· اجرای بیش از یک فعالیت فوق برنامه در هر روز ممنوع است .

· فعالیت فوق برنامه الزاما می بایست بعد از ساعت آموزشی مصوب  مهد کودک (از ساعت ۱۱ به بعد ) صرفا جهت کودکان نوپا و نوباوه  برگزار گردد .

· شرکت کودکان در فعالیت فوق برنامه کاملا" اختیاری بوده و باید با رضایت کتبی  والدین باشدو شهریه هر  فعالیت  حداکثر۱۳ درصد شهریه نهایی  هر مهد کودک باشد (۱۳ در صد شهریه همان مقطع و زمان نگهداری کودک ) و شهریه این کلاسها  می بایست در فیشهای جداگانه از والدین اخذ گردد .

· شهریه کلاسهای فوق برنامه باید در تابلو اعلانات مهد نصب گردد.

· مهد کودک موظف است برای آن دسته از کودکانی که به هر دلیلی از کلاسهای فوق برنامه استفاده نمی کنند برنامه جاری و  تعریف شده برگزار نماید .

· با توجه به اینکه مهد کودک تمام وقت ملزم به نگهداری کودک بیش از ساعات تعیین شده نمی باشد لذا شهریه هر ساعت اضافه فعالیت مهد باید با توافق والدین و درج دقیق در قرارداد  فی مابین والدین ومهد اخذ گردد .

· کلیه حسابهای مالی مهد کودک می بایست در دفاتر رسمی مالی ثبت وفیش های   پرداخت شهریه در پرونده های کودکان نگهداری گردد .

· هزینه سرویس و ایاب و ذهاب کودکان با توافقی که بین مهد کودک و والدین صورت می گیرد بطور جداگانه و براساس نرخ تاکسیرانی  اخذ خواهد شد ،  بدیهی است مهد کودک تنها مجاز به استفاده از سرویس های دارای مجوز و رانندگان دارای صلاحیت و متعهد و با  رعایت تعرفه های معمول استفاده نماید  که شهریه های دریافتی جهت ایاب وذهاب نیز باید در فیشهای جداگانه ومشخص باشد و این مورد باید توسط مهد کودک به والدین اعلام گردد  .

· برگزاری اردو های برون شهرستانی و برون استانی  نیز در مهد های کودک ممنوع است .

· مهد های کودک مجازند شهریه سالیانه را بصورت ماهیانه ،فصلی و یا با توافق والدین به نحوه دیگری دریافت نمایند اما در صورت انصراف کودک از دریافت خدمات ،مهد کودک مجاز به دریافت شهریه آن ماه به صورت کامل میباشد وشهریه ماههایی که کودک اصلا در مهد حضور نداشته می بایست مسترد گردد .

· در صورت جابجایی ساختمان مهد کودک تا زمان انجام درجه بندی و اعلام آن از سوی بهزیستی مهد کودک مجازاست تنها به مدت سه ماه نسبت  به اخذ شهریه درجه قبلی اقدام نماید  اما در صورتی که مهد کودک در این مدت اعلام آمادگی جهت درجه بندی مجدد ننماید شهرستان مجاز به کسر رتبه مهد بوده و مهد باید شهریه یک ستاره مشروط را دریافت  نماید .

· مهد کودک موظف است قبل از برگزاری هر جشنی طی جلسه انجمن اولیا و مربیان هماهنگی لازم را با اولیاء در زمینه نحوه برگزاری پذیرایی خرید هدایا تهیه عکس وفیلمبرداری از کودکان به عمل آورد ...

· این بخشنامه میبایست ذیل جدول شهریه نصب و در معرض دید اولیا قرار گیرد .

· سامانه پیامکی دفتر امور کودکان ونوجوانان  به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ پاسخگوی  هر گونه شکایت می باشد که لازم است در برگه های       در معرض دید اولیا نصب گردد .

***در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن ۳۲۲۲۳۲۳۲اداره کل  بهزیستی استان یا ادارات بهزیستی شهرستان مربوطه  تماس حاصل نمائید****

کد خبر 12679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه ها