•  ۱۳۸۸/۰۷/۱۲دستورالعمل اجرایی پیشگیری و کنترل آنفلوانزا A
 •  ۱۳۸۸/۰۹/۰۱شرح وظایف کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای A
 •  ۱۳۸۹/۰۲/۰۸دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
 •  ۱۳۸۵/۰۵/۰۲معافیت مالیاتی برخی از همکاران با بهزیستی
 •  ۱۳۸۵/۰۵/۰۲پیمان حقوق کودک
 •  ۱۳۸۹/۰۳/۰۸دستورالعمل اجرایی ثبت نام و اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن
 •  ۱۳۸۷/۰۷/۱۳مجوز مراجع عظام تقلید برای پرداخت زکات فطره به سازمان بهزیستی
 •  ۱۳۹۰/۰۴/۰۷طرح پلاک ویژه معلولین
 •  ۱۳۹۰/۰۴/۰۸همکاری مشترک با صلیب سرخ- خوزستان
 •  ۱۳۹۰/۰۴/۰۸همکاری مشترک با صلیب سرخ- کرمانشاه
 •  ۱۳۸۵/۰۵/۱۰شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۹۰/۰۶/۱۶منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 •  ۱۳۹۰/۱۲/۰۹دستورالعمل استانداردسازی تابلو سردرب واحدهای دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی
 •  ۱۳۸۶/۰۵/۱۳کنوانسیون حقوق معلولان
 •  ۱۳۸۸/۰۳/۲۳لایحه پیشگیری از وقوع جرم
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۰۳دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۰۳دستورالعمل یارانه آموزش
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۰۳راهنمای ورود خدمات مربوط به بحث ازدواج – معاونت مشارکتهای مردمی
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۲۲آیین نامه "شورای عالی راهبردی" سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۲۲دستورالعمل فرآیند تصویب طرح ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در شورای معاونین سازمان
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۲۲دستورالعمل برگزاری گردهمایی های سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۸۸/۰۴/۰۷اصلاحیه دستورالعمل تاسیس اداره و انحلال انواع مراکز مشاوره
 •  ۱۳۸۹/۱۰/۰۸تفاهم نامه همکاری با شرکت بیمه نوین
 •  ۱۳۸۸/۰۳/۱۷تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۸۹/۱۱/۰۴امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی استان سمنان با فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان
 •  ۱۳۹۰/۰۲/۱۱تفاهم نامه همکاری مشترک نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۹۰/۰۲/۱۱تفاهم نامه همکاری بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۹۰/۰۳/۲۳تفاهم نامه همکاری بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور
 •  ۱۳۹۰/۰۴/۰۴امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان بورس
 •  ۱۳۸۸/۰۳/۱۷تفاهم نامه همکاری بهزیستی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 •  ۱۳۸۶/۰۷/۰۹تفاهم نامه بهزیستی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
 •  ۱۳۸۶/۰۹/۱۱تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و شرکت پارس خودرو
 •  ۱۳۸۶/۰۹/۲۸تفاهم نامه سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 •  ۱۳۸۷/۰۴/۰۹تفاهم نامه همکاری بین موسسه امام خمینی(ره) و بهزیستی
 •  ۱۳۸۷/۰۴/۰۹تفاهم‌نامه با حوزه علمیه قم
 •  ۱۳۸۷/۰۳/۲۶تفاهم نامه فدراسیون جانبازان و معلولین و سازمان بهزیستی
 •  ۱۳۸۷/۰۷/۰۸تفاهم نامه همکاری وزارت مسکن و سازمان بهزیستی
 •  ۱۳۸۷/۰۷/۰۸تفاهم ‌نامه سازمان بهزیستی با ستاد کار‌آفرینی شهر تهران
 •  ۱۳۸۷/۰۷/۰۸تفاهم‌ نامه سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی
 •  ۱۳۸۶/۰۵/۳۱تفاهم نامه همکاری با قوه قضائیه
 •